Uppfödare av weimaraner i mysig hemmiljö

SEJCH SEVCH SEUCH NOUCH FINUCH NORDUCH C.I.B Teamdiva´s Wilja-Af-Quasi

Reg nr S 60684/2007 Hd A, Höjd 62cm, Bett tänder u.a

E. SEJCH J SEVCH JWW-03 NO V-04 NORD V-06 NO V-07 NORD V-08 SE V-09 SEUCH FINUCH DKUCH NOUCH NORDUCH INTUCH NLUCH Classic dream´s Quasimodo in grey

U. J SEVCH Grey sallow´s Cinnomon-Sedge

Eftersöksgrenar: Ukl 10 vatten 10 spår

Ökl 10 vatten 10 spår

Ekl 10 vatten 10 spår 10 ruta

Jaktprov: Ökl 1a pris ( 7 fält 10 apport )

Ekl 2x1a pris ( 7 fält 10 apport ), 2x2a pris ( 5 skog 9 apport, 6 fält 10 apport )

Viltspår: Godkänd anlagsklass, 6st 1a pris i öppenklass. Svensk viltspårschampion

Utställning: 3cert i Sverige, 1 i Norge och Finland, 3st Bir i Sverige 1 i Norge, Bim 2, Big-3 Big-4ax2, Cacib 2+1i Norge, R cacib 1 +1 i Finland 13ck i Sverige

Mentalbeskriven: Joel Andre

Norrlandsmästare i eftersök 2008, 2011, 2012

Klubbmästare i eftersök 2010

Godkänd enligt weimaranerklubbens avelskrav

Wilja